Miten tehdä ostotarjous?

Unelma-asunto löytynyt, mitäs nyt?

Kun sopiva unelmien asunto on löytynyt, on aika ryhtyä asunnon etsinnän jännittävimpään vaiheeseen ja laatia ostotarjous. Asunnon ostotarjousta tehdessä tulee muistaa, että se on sitova ja aina tehtävä kirjallisena.

Asunnon ostotarjous tehdään kirjallisena

Kun olet käynyt paikan päällä tutustumassa asuntoon ja olet perehtynyt huolellisesti asunnon asiakirjoihin, on aika tehdä asunnon ostotarjous. Ostotarjous on aina tehtävä kirjallisena. Sen allekirjoittaminen onnistuu myös sähköisesti.

Ostotarjouksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • myyntikohde
  • kauppahinta
  • omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen
  • tarjouksen voimassaoloaika
  • kaupantekopäivä
  • myyjän sekä ostajan henkilötiedot
  • seuraus kaupasta vetäytymisestä
  • kauppahinnan maksutapa sekä -ehdot
  • muut mahdolliset ehdot

Ostotarjous on mahdollista tehdä myös ehdollisena, jolloin ehtona voi olla esimerkiksi rahoituksen saaminen pankista tai oman asunnon myyminen.

Ostotarjouksessa on tärkeää ilmoittaa tarjouksen voimassaoloaika, joka yleensä on vain pari päivää. Tämän enempää ei kannata myyjälle antaa aikaa päätöksentekoon tarjouksen suhteen.

Asunto-osakkeen ostotarjous on sitova!

Ostotarjous on sitova tarjous asunnon ostamiseen, jolloin voimassaoloaikana hyväksytyn tarjouksen peruminen johtaa korvausvelvollisuuteen. Ostaja menettää maksamansa käsirahan tai ostotarjouksessa määritetyn korvaussumman, mikäli ostaja peruu kaupat.

Jos ostotarjous on tehty ehdollisena, eikä ehto ole täyttynyt, on kauppojen peruminen mahdollista ilman korvausvelvollisuutta. Myös ostajalle annettu virheellinen tai puutteellinen tieto kaupanteon kannalta vaikutuksellisesta asiasta ennen tarjouksen tekoa, antaa ostajalle oikeuden perua kaupat ilman korvausvelvoitetta.

Kiinteistönvälittäjä välittää ostotarjoukset

Kiinteistönvälittäjän tehtäviin asuntokaupassa kuuluu ottaa vastaa kaikki ostotarjoukset ja välittää niistä jokainen myyjälle. Ensimmäinen tarjous ei usein mene heti läpi, vaan ostaja ja myyjä neuvottelevat kauppahinnasta tarjousten ja vastatarjousten avulla, kunnes löydetään molempia osapuolia tyydyttävä kauppahinta. Kiinteistönvälittäjän tehtäviin kuuluu välittää nämä tarjoukset ostajan ja myyjän välillä.

Myyjän tehtävänä on tehdä päätös ostotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Myyjä voi myös hyväksyä ostotarjouksen ehdollisesti, eli muuttaa tarjousta jollain tavalla. Tällöin kyseessä on käytännössä hylätty ostotarjous ja myyjän tekemä vastatarjous.

Yleinen neuvottelun kohde asuntokaupassa on asunnon kauppahinta. Ostaja monesti tarjoaa aluksi pyyntihintaa hieman pienemmän summan. Halutuissa kohteissa taas kauppahinta nousee usein jopa pyyntihintaa korkeammaksi ja tällöin ostajan on mahdollista erottautua muista kiinnostuneista ostajista tarjoamalla heti yli pyyntihinnan. Ostotarjouksen hyväksymiseen vaikuttaa monesti myös muut kauppaehdot kuten asunnon toivottu vapautumispäivä. Ostotarjouksen hyväksyminen on aina lopulta kuitenkin myyjän käsissä. 

Lähde: Skvl