Opas kuolinpesän osakkaille


Kuolinpesää hoitavat pesän osakkaat eli kuolleen henkilön lähisukulaiset tai perintöön testamentilla oikeutetut henkilöt. Kuolinpesän asunnon myyntiin liittyy seikkoja, jotka on hyvä pitää mielessä. Meidän ammattitaitoiset välittäjämme auttavat sinua haastavissakin tilanteissa.

Kuolinpesää hoitavat pesän osakkaat eli kuolleen henkilön lähisukulaiset tai perintöön testamentilla oikeutetut henkilöt.

Ennen kuin kuolinpesän osakkaat voivat alkaa myymään pesään kuuluvaa asuinhuoneistoa tai kiinteistöä, täytyy laatia perukirja, jossa eritellään vainajan varat, velat, perilliset sekä testamentinsaajat. Perukirjaan on kirjattava myytävän asunnon arvo, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän tekemän arviokirjan perusteella. Perukirja on toimitettava kolmen kuukauden sisällä henkilön kuolemasta Verohallinnolle, jotta Verohallinto voi laatia perintöveron. Perunkirjoitukselle on mahdollista hakea lisäaikaa.  

Kuolinpesän asunnon myyntiin tarvittavat asiakirjat:

  • perukirja
  • sukuselvitys (jos perukirjan osakasluettelossa ei ole digi- ja väestötietoviraston vahvistusta)
  • mahdollinen lesken suostumus
  • valtakirjat kuolinpesän osakkailta, mikäli vain yksi osakas hoitaa myyntiä muiden puolesta
  • mahdollinen testamentti sekä selvitys sen lainvoimaisuudesta
  • mahdollinen ositus- ja perinnönjakokirja
  • mahdollinen avioehtosopimus
  • mahdollinen digi- ja väestötietoviraston lupa kiinteistön tai asunto-osakkeen myymiseen

Mikäli asunnon myyntiprosessissa ei osakkaiden kesken päästä yhteisymmärrykseen, on mahdollista hakea kuolinpesälle pesänselvittäjä, joka auttaa riitaisan kuolinpesän selvittämisessä.

Mikäli jokin jäi mietityttämään, ota yhteyttä ammattitaitoisiin välittäjiimme. Me autamme sinua kaikissa askarruttavissa kysymyksissä.